Giáo dục

Thủ tướng: Chính phủ sẽ đặt hàng về tư vấn, phản biện chính sách

SGGPO
Ngày 5-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư.

Học viện đã có truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển (1949-2017), có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.

Những năm qua, học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ hùng hậu với gần 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (trong đó có 12 giáo sư, 177 phó giáo sư, gần 514 tiến sĩ). Mỗi năm, Học viện mở 70 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hơn 100 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung.

Tính đến tháng 8 vừa qua, Học viện đã quản lý hơn 10.000 sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Học viện đã chủ trì thực hiện 43 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, 38 đề tài, đề án cấp bộ trọng điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Học viện đạt được, có nhiều đóng góp vào việc xây dựng đường lối, chính sách, thể chế pháp luật và quản lý điều hành đất nước. Tuy nhiên, Học viện còn một số tồn tại như chưa phát huy hết tiềm thế của trường Đảng Trung ương. Có nội dung, chương trình đào tạo chưa phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng.

Thủ tướng cho rằng, Học viện cần có tầm nhìn mới trong phát triển, cần đặt mục tiêu vươn ra khu vực và thế giới với sứ mệnh quan trọng là góp phần hình thành nền tảng lý luận của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và đào tạo ra những nhà chính trị tương lai cho đất nước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời kỳ toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0.

“Phải tiếp tục thu hút nhân tài. Giao thêm quyền tự chủ và hiện đại hóa cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cần thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn. Học viện là trường chính trị, nhưng cũng đặt trong môi trường học thuật để có những nghiên cứu khoa học khách quan, những phản biện sáng tạo được đúc rút từ thực tiễn để đóng góp vào kho tàng hệ tư tưởng của Việt Nam”, Thủ tướng lưu ý. 

Thủ tướng cũng đề nghị Học viện và các phân viện cần tăng cường quản lý Nhà nước về đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Với vị trí vừa là cơ quan của Đảng, vừa là một trong 8 cơ quan thuộc Chính phủ, Học viện cần chủ động tăng cường cơ chế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các trường đại học để hỗ trợ lẫn nhau nhằm nghiên cứu, đào tạo sát thực tiễn, đồng thời hỗ trợ vận hành thông suốt, hiệu quả hệ thống 72 trường chính trị.

Thủ tướng cũng cho biết, tới đây, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ có cơ chế để đặt hàng đối với Học viện về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; trong tư vấn, phản biện chính sách. “Một vấn đề đặt ra là nhà khoa học giỏi, giảng viên giỏi đồng thời phải là nhà tư vấn tốt”, Thủ tướng nhấn mạnh.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục