Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo ​ ​

SGGPO
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. ẢNH: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. ẢNH: VIẾT CHUNG

Sáng 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh thành, quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp được tổ chức tiếp theo các hội nghị vừa qua về phát triển thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược... Các hội nghị lớn về các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục được tổ chức để tạo thuận lợi cho ngươi dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu trên.

  Thủ tục hành chính còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo  ​  ​ ảnh 1  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số trong cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ số. ẢNH: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm là lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của cải cách hành chính.

Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cải cách hành chính là một nguồn lực, động lực phát triển.

Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan.

Trong 8 tháng năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,56 triệu văn bản. Tính đến nay đã có hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông, trung bình có khoảng 550.000 văn bản/tháng. Theo số liệu cung cấp của các bộ, ngành, địa phương, 98% các đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính. Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử đã được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ, ngành, địa phương

Tuy nhiên, TTHC trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, hộ khẩu, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu… còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, phân cấp, phân quyền chưa đầy đủ, rõ ràng, gây bức xúc trong xã hội.

Việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng như thực thi phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn chậm, thậm chí một số bộ, ngành vẫn chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa trình Thủ tướng Chính phủ.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục