Infographic / Longform

“Thủ phủ” đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết

'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 1
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 2
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 3
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 4
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 5
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 6
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 7
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 8
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 9
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 10
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 11
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 12
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 13
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 14
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 15
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 16
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 17
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 18
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 19
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 20
'Thủ phủ' đào nổi tiếng nhất Hà Tĩnh chuẩn bị vào vụ tết ảnh 21

DƯƠNG QUANG - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục