Kinh tế

Thu nhập của người lao động bình quân quý 2-2022 đạt 6,6 triệu đồng/tháng

SGGPO
Thị trường lao động quý 2 năm 2022 phục hồi mạnh mẽ trên nhiều phương diện.  

Lực lượng lao động theo quý từ 2020 – 2022

Lực lượng lao động theo quý từ 2020 – 2022

Tại cuộc họp báo sáng 6-7, Tổng cục Thống kê công bố, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 là 51,6 triệu người, tăng hơn 400.000 người so với quý trước và tăng gần 600.000 người so với cùng kỳ năm 2021. So với quý trước, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng (tương ứng tăng 300.000 người và 100.000 người).

Đáng lưu ý, việc thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP với các giải pháp cụ thể, như hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, đã góp phần thúc đẩy thị trường lao động quý 2 phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý 2 là khoảng 881.800 người, giảm 447.100 người so với quý trước và giảm 263.100 người so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý 2 là 1,96%, giảm 1,05 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,37% và 2,32%). Như vậy, tình hình thiếu việc làm của người lao động đã được cải thiện đáng kể, giảm ở cả khu vực thành thị và nông thôn (tương ứng là 2,39% và 3,40% ở quý 1 năm 2022).

Thu nhập của người lao động bình quân quý 2 đạt 6,6 triệu đồng/tháng ảnh 1 Thu nhập bình quân tháng của lao động quý 1, 2 giai đoạn 2019-2022. Đơn vị tính: triệu đồng
Thu nhập bình quân tháng của người lao động ở quý 2 là 6,6 triệu đồng, tăng 206.000 đồng so với quý trước và tăng 542.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,34 lần lao động nữ (7,5 triệu đồng so với 5,6 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (8,0 triệu đồng so với 5,8 triệu đồng).

Quan sát thu nhập bình quân của người lao động theo từng quý trong những năm gần đây, kể cả những năm chưa chịu tác động của dịch Covid-19, có thể thấy, biến động thu nhập của người lao động trong quý 2 so với quý 1 năm nay khác với xu hướng thường thấy của các năm trước. Trong các năm từ 2019 đến 2021, thu nhập lao động quý 2 thường giảm so với quý 1 do các khoản thu nhập phụ trội bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm, tiền thưởng dịp tết nguyên đán thường được chi trả chủ yếu trong quý 1.

Ngược lại, trong năm nay, thu nhập bình quân của người lao động trong quý 2 không chứng kiến sự sụt giảm so với quý trước như mọi năm mà tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng dương. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tích cực.

So với cùng kỳ năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, thu nhập bình quân của người lao động quý 2 năm nay có tốc độ tăng trưởng khá, tăng 8,9%, tương ứng tăng khoảng 542.000 đồng; so với cùng kỳ năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, thu nhập bình quân của người lao động tăng 19,7%, tương ứng tăng gần 1,1 triệu đồng. Đời sống của người lao động đang dần trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch Covid-19 xuất hiện.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục