Giao thông - Đô thị

Thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

SGGP
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh của thành phố. 

Trước mắt, việc thử nghiệm được thực hiện bằng cách kết nối các hệ thống camera trên địa bàn thành phố và một số ứng dụng để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

Văn phòng UBND TP được giao nhiệm vụ tham mưu UBND TP chọn nơi xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, đủ diện tích để phục vụ việc giám sát vận hành thường xuyên cũng như việc điều hành của lãnh đạo TPHCM khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Cũng liên quan đến việc thực hiện đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đã chấp thuận chủ trương cho Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (HIDS) thành lập Phòng Mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội thuộc HIDS (giai đoạn 1 của Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội của TPHCM).

Việc lập thêm phòng đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án đô thị thông minh vì phân tích, dự báo, mô phỏng xu hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu cơ sở dữ liệu để tham mưu kịp thời trong việc thực hiện chính sách, theo chỉ đạo lãnh đạo TPHCM. 

 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục