Phòng cháy chữa cháy

Thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực PCCC

SGGP
Cục Cảnh sát PCCC-CNCH phối hợp Văn phòng Bộ Công an triển khai chạy thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

 Gồm: (1) cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC; (2) cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC; (3) cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC; (4) cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; (5) cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; (6) cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; (7) thẩm duyệt thiết kế về PCCC; (8) nghiệm thu về PCCC; (9) cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; (10) cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; (11) cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; (12) cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; (13) cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; (14) cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; (15) cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; (16) phục hồi hoạt động cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an sẽ được triển khai chính thức kể từ ngày 1-10.

PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục