Khoa học công nghệ

Thu hút 165 doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn

SGGP
Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đi vào hoạt động ngày 16-3-2001 với 21 doanh nghiệp và 250 người; đến nay đã được 20 năm hoạt động.

Qua 20 năm không ngừng phát triển, QTSC đã xây dựng được một mô hình QTSC thành công nằm trong nhóm các khu công nghệ hàng đầu tại khu vực châu Á, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia đối với ngành công nghệ thông tin Việt Nam, nâng cao vị trí của Việt Nam và trở thành chỉ dẫn địa lý của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam trên bản đồ phát triển phần mềm thế giới.

Bên cạnh đó, QTSC là đơn vị chủ chốt trong triển khai xây dựng Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung với 3 thành viên và tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến phát triển chuỗi, thu hút sự quan tâm của nhiều địa phương trong cả nước. Hiện QTSC đã thu hút được 165 doanh nghiệp công nghệ thông tin, trong đó có 5 doanh nghiệp quy mô trên 1.000 người với 250 sản phẩm, giải pháp…

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục