Hợp tác kinh tế và đầu tư

Thu hơn 900 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

SGGP
Trong 6 tháng qua, ngành Hải quan đã thực hiện hơn 1.700 cuộc kiểm tra sau thông quan (tăng 1/3 so với cùng kỳ năm trước), thu vào ngân sách nhà nước hơn 927 tỷ đồng.

Trong đó, có hơn 700 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan và 1.000 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Riêng số tiền thu từ ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 230 tỷ đồng.

Những tháng gần đây, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tăng cường hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục