Xã hội

Thu hồi về tiền theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đạt tỷ lệ 70%

SGGPO
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, toàn ngành đã đôn đốc thực hiện 44.641 kết luận thanh tra; đã hoàn thành 42.422 kết luận (đạt tỷ lệ 95%), thu hồi 39.192/55.701 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 70%), 84.522/88.303ha đất (đạt tỷ lệ 96%)...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Ngày 5-4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” đã chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát với Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, giai đoạn 2016-2021, toàn ngành đã triển khai 43.276 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc có nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua thanh tra, kiểm tra 64.671 đơn vị, phát hiện vi phạm về kinh tế 148.540 tỷ đồng, 143.777ha đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi 70.697 tỷ đồng, 111.894ha đất; kiến nghị xử lý khác 77.843 tỷ đồng, 31.883ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 11.999 tổ chức, 40.704 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 293 vụ, 375 đối tượng; kiến nghị xử lý hành chính trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 1.709 người, xử lý hình sự 50 người. “Thanh tra Chính phủ đã có nhiều kiến nghị nhằm chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực”, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Thanh tra Chính phủ, toàn ngành đã đôn đốc thực hiện 44.641 kết luận thanh tra; đã hoàn thành 42.422 kết luận (đạt tỷ lệ 95%), thu hồi 39.192/55.701 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 70%), 84.522/88.303ha đất (đạt tỷ lệ 96%); xử lý vi phạm khác 4.016/6.468 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 62%) và 5.205ha đất; đã xử lý hành chính 12.649/13.437 tổ chức (đạt tỷ lệ 94%) và 45.109/46.202 cá nhân (đạt tỷ lệ 98%)... 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ vẫn còn một số hạn chế trong quá trình tham mưu hoặc trực tiếp ban hành quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức thực hiện như: ban hành chưa đầy đủ các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; một số quyết định ban hành chương trình còn chậm so với quy định. Nội dung báo cáo đối với một số lĩnh vực mới nêu chung chung việc thực hiện theo quy định hiện hành mà chưa có số liệu minh chứng, chưa đánh giá kết quả, làm rõ thông tin số liệu so với quy định pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản quản lý và các chỉ tiêu, định mức, mục tiêu đã ban hành như yêu cầu của Đoàn giám sát; một số lĩnh vực báo cáo nội dung còn sơ sài, chưa cụ thể và có lĩnh vực chưa được báo cáo…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, hoàn thiện các báo cáo gửi Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tham gia Đoàn giám sát với tư cách thành viên tích cực, chủ công, chủ lực để các buổi làm việc của Đoàn giám sát với các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục