Xã hội

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

SGGPO
Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định;... Đây là một trong những nội dung thực hiện theo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trong năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Chính phủ.

Cắt giảm 100% việc tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành là một trong những giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cắt giảm 100% việc tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành là một trong những giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) trong năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP năm 2021 của Chính phủ, trong năm 2021, cả nước sẽ triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết.

Theo đó, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản; Tiết kiệm sử dụng có hiệu quả kinh phí nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công.

Năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015; Giảm tối thiểu 5% - 10% so với dự toán năm 2020 chi hỗ trợ từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu tăng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công.

Đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định; cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương. Bố trí vốn đầu tư công phải phù hợp với định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

Đóng cửa rừng tự nhiên, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học để đạt tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%. Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên phạm vi cả nước (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển KTXH cần thiết). Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 91%; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5% và đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0% đến 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc.

Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng. Hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định; cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, giảm tối đa các Ban quản lý dự án; hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục