Xã hội

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Tin liên quan

Chương trình yêu cầu tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ một số công trình đặc biệt quan trọng. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công phải khắc phục tình trạng dự án giao vốn nhưng không triển khai được, trong khi một số dự án cần thì không được bố trí vốn.

Đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thời hạn giải ngân và sử dụng vốn hiệu quả cũng như rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý.

Chương trình yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục