Xã hội

Thông tin xin dừng thi hành Luật Quy hoạch là hoàn toàn không chính xác

SGGPO
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, không có chuyện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Nghị quyết về việc xin dừng thi hành Luật Quy hoạch.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên sáng 27-6 về việc Quốc hội không chấp thuận ban hành "Nghị quyết thi hành luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch", liệu có thể hiểu là dừng thi hành Luật Quy hoạch hay không?! Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định, không có chuyện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Nghị quyết về việc xin dừng thi hành Luật Quy hoạch. 

Theo ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, hiện nay có một số vướng mắc đối với điều khoản chuyển tiếp. Vì vậy, Chính phủ có trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết giải quyết các vấn đề về chuyển tiếp đối với các quy hoạch đã được thực hiện xây dựng thời kỳ trước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương. Việc xử lý các quy định ở Điều 59 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tập trung chủ yếu ở vấn đề đó.

"Luật có quy định việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của Luật Quy hoạch, vì vậy các bộ ngành, địa phương lúng túng trong việc này. Đáng tiếc là việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch chậm, dẫn đến các bộ ngành trong quá trình điều chỉnh gặp khó khăn", ông Các giải thích.

Chủ trì cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là đạo luật rất tiến bộ, có phạm vi ảnh hưởng, tác động lớn trong phát triển kinh tế xã hội. “Thông tin về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Nghị quyết về việc xin dừng thi hành Luật Quy hoạch là hoàn toàn không chính xác”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện những quy hoạch đã có trước khi các quy hoạch mới được lập. Nội dung trình Quốc hội là để đảm bảo việc điều hành của Chính phủ, địa phương diễn ra một cách liên tục cho đến khi các quy định mới được thông qua.

Ông Vũ Đại Thắng thông tin: "Ngay bản thân Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì cũng bám vào tinh thần cởi mở, hiện đại của Luật Quy hoạch. Ví dụ, đối với các dự án đã nằm trong quy hoạch thì sẽ bỏ qua bước chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục với nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

Cũng theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Bộ này đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy định chuyển tiếp quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội.

Đồng thời, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm); tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quy hoạch quốc gia về danh sách các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng…

Bên cạnh đó, Bộ đang triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia; hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, địa phương và các đơn vị/cơ quan liên quan cập nhật thông tin dữ liệu quốc gia về quy hoạch lên trang web “quyhoachquocgia.mpi.gov.vn” và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục