Nhân sự

Thông qua 15 thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

SGGPO

Sáng 19-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gồm 15 người, trong đó có 6 thành viên đương nhiên theo luật là Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cùng 9 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: QH

Trình bày tờ trình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, theo đề nghị số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao không quá 15 người (như quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 958/NQ-UBTVQH13).

Về cơ cấu thành viên, ngoài Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đương nhiên là thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thông qua 15 thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ảnh 1 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí . Ảnh: QH

Ông Lê Minh Trí cho biết, số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 15 người. Ngoài 6 thành viên theo luật định là Viện trưởng, các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; còn có 9 Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể:

1. Ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3);
2. Ông Vương Văn Bép, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9);
3. Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14);
4. Ông Lê Minh Long, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2);
5. Ông Lại Viết Quang, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7);
6. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1);
7. Ông Nguyễn Đức Thái, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5);
8. Ông Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao (nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao);
9. Ông Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10).
Thông qua 15 thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ảnh 2 Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: QH

Thẩm tra tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu rõ, 9 người được đề nghị nêu trên đều đang là Kiểm sát viên VKSNDTC, đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Tổ chức VKSND. Trong đó, có 8 người hiện đang giữ chức vụ Vụ trưởng tại các đơn vị thuộc VKSNDTC; 1 người Nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thường trực Ủy ban Tư pháp nhận thấy đây đều là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tất cả đều có khả năng đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng pháp luật và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân.
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, gồm có: tờ trình của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, hồ sơ lý lịch của người được đề nghị và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Kết luận nội dung, 100% các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

ANH PHƯƠNG - P.V

Tin cùng chuyên mục