Quy hoạch

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia

SGGPO
Chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo: Tất cả 44 ủy viên, thành viên của Hội đồng Thẩm định đã thống nhất thông qua hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Các thành viên đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì Hội nghị

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì Hội nghị

Cuối buổi sáng nay, 14-9, kết thúc Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thông báo:  100% ủy viên, thành viên của Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch và dự thảo báo cáo thẩm định bằng hình thức bỏ phiếu.

Với hồ sơ quy hoạch, có 7 phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, chiếm 16%; 37 phiếu đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 84% số phiếu. Như vậy, hồ sơ quy hoạch đã đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong Kỳ họp tháng 10 tới.

Với dự thảo báo cáo thẩm định, cũng đã có 100% ủy viên, thành viên Hội đồng Thẩm định thông qua. Trong đó, 16 phiếu đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa, chiếm 36%; 28 phiếu đồng ý thông qua nhưng với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chiếm 63%. Theo đó, Dự thảo báo cáo thẩm định sẽ tiếp tục hoàn thiện để trình Chủ tịch Hội đồng Thẩm định xem xét.

Thống nhất trình Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia  ảnh 1 Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp

Trước đó, khi phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng chia sẻ: “Công tác quy hoạch được xem như người công binh mở đường. Một bản quy hoạch tốt sẽ giúp chúng ta có được đường đi tốt, hiệu quả và nhanh nhất, để đạt được các mục tiêu phát triển đất nước đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050".

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của Quy hoạch tổng thể quốc gia. Theo Thủ tướng, Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ mở ra không gian phát triển, cơ hội phát triển và động lực phát triển mới cho đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050, như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục