Tự giới thiệu

Thông báo về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2022-2023

Số lượng chỉ tiêu tuyển: 154 chỉ tiêu, cụ thể:

- Khối Mầm non: 16 chỉ tiêu (13 giáo viên, 03 nhân viên); 

- Khối Tiểu học: 105 chỉ tiêu (100 giáo viên, 05 nhân viên);

- Khối Trung học cơ sở: 33 chỉ tiêu (31 giáo viên, 02 nhân viên).

(Nhu cầu và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chi tiết xem Thông báo của UBND thành phố Vũng Tàu). 

Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo một trong ba hình thức:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, địa chỉ số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1 thành phố Vũng Tàu; nộp vào giờ hành chính của các ngày trong tuần (trừ ngày Chủ nhật).

- Nộp theo đường bưu chính: Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1 thành phố Vũng Tàu.

- Nộp trực tuyến: Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 3-8-2022 đến ngày 1-9-2022.

Thông báo cụ thể được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu, số 89 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu và được đăng tải trên trang thông tin điện tử : vungtau.baria-vungtau.gov.vn.

Tin cùng chuyên mục