Tự giới thiệu

Thông báo về việc gia hạn thời gian trả thưởng cho những vé xổ số trúng thưởng có ngày hết hạn trả thưởng trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách

SGGP

Kính gửi: Quý đại lý, khách hàng xổ số.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ Công văn số 2279/UBND-VX của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 8-7-2021 về áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 về việc thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố; Căn cứ Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số; Căn cứ Công văn số 10330/BTC-TCNH ngày 9-9-2021 của Bộ Tài chính về việc Thời hạn trả thưởng đối với các vé sổ xố trúng thưởng có ngày hết hạn trả thưởng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; Và hướng dẫn tại văn bản 10330/BTC-TCNH ngày 9-9-2021 của Bộ Tài chính… Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trúng thưởng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, đến Quý đại lý, khách hàng, cụ thể như sau:

I. Thời gian bắt đầu trả thưởng cho các kỳ vé xổ số trúng thưởng có ngày hết hạn trả thưởng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội: bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2021.

II. Thời gian gia hạn trả thưởng cho những kỳ vé số trúng thưởng có ngày hết hạn trả thưởng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội:

1. Đối với vé xổ số truyền thống: 

+ Kỳ xổ 6B7, mở thưởng ngày 12-6-2021, hết hạn trả thưởng ngày 11-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 16-10-2021;

+ Kỳ xổ 6C2, mở thưởng ngày 14-6-2021, hết hạn trả thưởng ngày 13-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 18-10-2021;

+ Kỳ xổ 6C7, mở thưởng ngày 19-6-2021, hết hạn trả thưởng ngày 18-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 23-10-2021;

+ Kỳ xổ 6D2, mở thưởng ngày 21-6-2021, hết hạn trả thưởng ngày 20-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 25-10-2021;

+ Kỳ xổ 6D7, mở thưởng ngày 26-6-2021, hết hạn trả thưởng ngày 25-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 30-10-2021;

+ Kỳ xổ 6E2, mở thưởng ngày 28-6-2021, hết hạn trả thưởng ngày 27-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 1-11-2021;

+ Kỳ xổ 7A7, mở thưởng ngày 3-7-2021, hết hạn trả thưởng ngày 1-8-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 6-11-2021;

+ Kỳ xổ 7B2, mở thưởng ngày 5-7-2021, hết hạn trả thưởng ngày 3-8-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 8-11-2021;

2. Đối với vé xổ số cào biết kết qủa ngay: 

+ Mã trò chơi 160 và 161 “Ô số may mắn”, phát hành ngày 2-1-2021, hết hạn trả thưởng ngày 30-7-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 4-11-2021;

+ Mã trò chơi 162 “Ô số bí ẩn”, phát hành ngày 5-3-2021, hết hạn trả thưởng ngày 30-9-2021, gia hạn trả thưởng đến hết ngày 12-11-2021;

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố 

Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý đại lý, khách hàng được biết.

Tin cùng chuyên mục