Xã hội

Thông báo kết quả kiểm tra về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Sóc Trăng

SGGPO

Ngày 6-7, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề “Phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực” tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm Trưởng đoàn.

Thông báo kết quả kiểm tra về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Sóc Trăng ảnh 1 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Đại diện đoàn kiểm tra cho biết, công tác phát hiện, chuyển giao các nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhìn chung đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 10 năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, chuyển giao 210 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Kết quả, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 111 nguồn tin và 179 bị can.

Tất các các nguồn tin, vụ việc do các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý; nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có chuyển biến tốt hơn…

Từ kết quả kiểm tra, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của tỉnh Sóc Trăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: một số trường hợp việc chuyển giao nguồn tin tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý còn chậm; số nguồn tin được phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ của một số cơ quan, đơn vị chức năng còn ít; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số trường hợp chưa chặt chẽ; việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong một số vụ việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn…

Thông báo kết quả kiểm tra về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Sóc Trăng ảnh 2 Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đồng chí trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót; tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, đáp ứng được đòi hỏi, kỳ vọng của nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cần chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể, nhất là các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận quan tâm...

TUẤN QUANG

Tin cùng chuyên mục