Hợp tác kinh tế và đầu tư

Thời gian tuân thủ thuế của Việt Nam tăng 22 bậc

SGGP
Báo cáo về môi trường kinh doanh (Doing business 2020) toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) của Việt Nam lần này tăng 22 bậc, từ vị trí 131 lên xếp thứ 109 (trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá).

Giải quyết hồ sơ thuế cho doanh nghiệp tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Giải quyết hồ sơ thuế cho doanh nghiệp tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí về số giờ nộp thuế, số lần nộp thuế trong năm, tổng mức thuế suất trên lợi nhuận, chỉ số sau kê khai (hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp). Theo đó, thời gian nộp thuế của Việt Nam giảm được 114 giờ (từ 498 giờ còn 384 giờ); số lần nộp thuế cũng giảm 4 lần (từ 10 lần năm 2019 còn 6 lần năm 2020).

Kết quả đó là nhờ ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm, đơn giản hóa nhiều khâu trong quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ những thủ tục rườm rà, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Chẳng hạn, thời gian chuẩn bị nộp thuế giá trị gia tăng như phải lập bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo tờ khai thuế giá trị gia tăng cũng đã giảm khoảng 90 giờ (từ 212 giờ còn 122 giờ); thời gian kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 5 lần xuống 1 lần...

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục