Thị trường

Thiếu nguyên liệu sản xuất tơ tằm

SGGP
Chiều 3-3, Bộ NN-PTNT cho biết, hiện người nuôi tằm đang đối mặt tình trạng không thể nhập được kén Trung Quốc về Việt Nam.

Những năm qua, Việt Nam đã chủ động được giống tằm đa hệ kén vàng nhưng tại Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu nuôi giống tằm lưỡng hệ kén trắng, trong nước chỉ cung ứng được khoảng 10% nhu cầu giống, 90% còn lại phải nhập từ Trung Quốc. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, người nuôi tằm không thể nhập được giống nên gặp rất nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã ký văn bản gửi các bộ Tài chính, Công thương, Công an, GTVT, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; UBND các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lâm Đồng xem xét, tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhập giống tằm để phục vụ kịp thời phát triển ngành dâu tằm tơ Việt Nam.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục