Xã hội

Thiết lập nhóm tài nguyên nước 2030 Việt Nam

SGGP
Bộ NN-PTNT và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa tổ chức thảo luận về việc thành lập nhóm công tác tài nguyên nước 2030 Việt Nam (2030WRG Việt Nam), dự kiến ra mắt trong tháng 3-2021. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận xét, nếu nhóm 2030WRG Việt Nam hoạt động hiệu quả sẽ hỗ trợ đắc lực cho Bộ NN-PTNT giải quyết những bất cập trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiện nay, nhất là nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong bối cảnh Chính phủ đang giao Bộ NN-PTNT xây dựng Đề án về an ninh nguồn nước.

Với sự hỗ trợ từ nhóm tài nguyên nước 2030 toàn cầu của WB, 2030WRG Việt Nam sẽ tập trung giải pháp tiết kiệm nước ở các vùng trọng điểm như Nam Trung bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL. Kết quả từ các địa phương trên sẽ nhân rộng ra nhiều vùng khác ở Việt Nam, nhằm mục tiêu quản lý hiệu quả và tăng giá trị sử dụng tài nguyên nước. 

DŨNG LÊ

Tin cùng chuyên mục