Y tế - Sức khỏe

Thiết lập 10 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Biên Hòa

SGGPO
Ngày 7-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thiết lập 10 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch trên địa bàn TP Biên Hòa.

Thiết lập 10 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Biên Hòa

Cụ thể:

Vùng cách ly y tế 1 tại khu vực thuộc một phần tổ 11 khu phố Hương Phước, phường Phước Tân gồm 3 hộ dân với 1 nhân khẩu;

Vùng cảch ly y tế 2 tại khu vực thuộc một phần tổ 13 khu phố Hương Phước, phường Phước Tân đối với 10 kiốt;

Vùng cách ly y tế 3 tại khu vực thuộc một phần tổ 19A khu phố Hương Phước, phường Phước Tân gồm 40 hộ dân với 116 nhân khẩu;

Vùng cách ly y tế 4 tại khu vực thuộc một phần tố 9 khu phố 5B phường Tân Biên gồm 11 hộ dân với 57 nhân khẩu;

Vùng cách ly y tế 5 tại khu vực thuộc một phần tố 33 khu phố 4B, phường Tràng Dài gồm 8 hộ dân với 30 nhân khẩu;

Vùng cách ly y tế 6 tại khu vực thuộc một phần tổ 20-21 khu phố 2, phường Tân Hạnh, gồm 31 hộ dân với 117 nhân khẩu;

Vùng cảch ly y tế 7 tại khu vực thuộc một phần tổ 42 khu phố 4, phường Tân Hạnh, gồm 5 hộ dân với 20 nhân khẩu;

Vùng cách ly y tế 8 tại khu vực thuộc một phần tổ 67A khu phố 3, phường Bửu Hòa, gồm 5 phòng trọ với 14 nhân khẩu;

Vùng cách ly y tế 9 tại khu vực thuộc một phần tổ 36 khu phố 8, phường Hố Nai, gồm 5 hộ dân với 15 nhân khẩu;

Vùng cách ly y tế 10 tại khu vực tại địa chỉ 20/37 khu phố 8, phường Hố Nai, gồm 7 hộ dân với 34 nhân khẩu.

Thiết lập 10 vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Biên Hòa ảnh 1 Một vùng thiết lập cách ly y tế tại TP Biên Hòa

Thời gian thực hiện cách ly y tế là 21 ngày, kể từ 18 giờ ngày 7-7.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục