Bút Sài Gòn

Thích nghi nhanh

SGGP
- Theo Tổng cục Thống kê, có tới 90% số người lao động mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài tới nay đã ngừng tìm việc mới. Có hai câu hỏi đặt ra. Một, nếu không tìm được việc mới, không lẽ họ vẫn ở không trong thời gian dài? Hai, nếu không làm việc, họ lấy gì để sống?

- Các thông tin thống kê thường có độ trễ so với biến động thực tế. Còn nhìn vào những gì có thể quan sát được trong phạm vi hẹp, nhiều người mất việc đã rời đô thị để về quê núp tạm cho qua cơn khốn khó. Rồi một số người sẽ tìm được việc ngắn hạn để kiếm cơm ngay tại quê nhà. Số khác sống nhờ gia đình, và gần đây khi dịch được kiểm soát tốt hơn, hẳn là một bộ phận đã trở lại đô thị hoặc các khu công nghiệp.

- Vậy trở ngại mới của những lao động này sẽ là gì?

- Nếu ai chỉ mong làm đúng y như công việc đã mất, họ sẽ chật vật hơn nhiều. Lý do là công việc cũ mất đi khi doanh nghiệp mà họ từng làm đã đóng cửa và không thể hồi phục. Điều cũng hay xảy ra là với những doanh nghiệp sáng đèn lại, có thể họ sẽ thu hẹp quy mô, chỉ giữ các bộ phận cốt lõi.

Tùy thực tế kinh doanh mà chủ doanh nghiệp sẽ tính bước kế tiếp. Bởi vậy, để kiếm được thu nhập, người lao động cần học nghề mới, chấp nhận thay đổi lớn thì mới có thể thích nghi nhanh. 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục