Ngân hàng - Chứng khoán

Thị trường chứng khoán huy động 16,5 tỷ USD

SGGP
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 17-12, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán đạt 383.600 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu năm 2020 đạt 7.056 tỷ đồng/phiên, tăng 51,5% so với bình quân năm 2019. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 10.247 tỷ đồng/phiên, tăng 11,3%. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 thị trường chứng khoán phái sinh năm 2020 đạt 157.314 hợp đồng/phiên, tăng 77% so với cả năm 2019.

Ngoài ra, ghi nhận trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), giá trị giao dịch khớp lệnh liên tục tăng từ tháng 7-2020. Tính đến ngày 25-12, tổng giá trị khớp lệnh trên sàn này đạt 212.397 tỷ đồng, tăng 31,6% so với tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tháng 11-2020. Theo đó, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trong tháng 12 đạt 11.179 tỷ đồng/phiên.

* Thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE).

Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tên giao dịch quốc tế của Sở GDCK Việt Nam là Vietnam Exchange (VNX), trụ sở chính tại Hà Nội.

Thủ tướng phân công nhiệm vụ chính của 2 sở giao dịch HNX và HoSE. Cụ thể, HNX có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, 2 sở HoSE và HNX sẽ giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán; giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết... Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2-2021.

HẠNH NHUNG

Tin cùng chuyên mục