Kinh tế

Thí điểm thu phí hàng hải luồng Soài Rạp đến hết năm 2020

SGGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải luồng Soài Rạp thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020.
Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xác định cụ thể phạm vi tuyến luồng Soài Rạp mà UBND TPHCM được thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải.
TPHCM có trách nhiệm nạo vét, duy tu và sử dụng số thu phí bảo đảm hàng hải trong phạm vi tuyến luồng do Bộ GTVT xác định để thực hiện.
Trước ngày 30-6-2020, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND TPHCM tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm, đề xuất phương án thực hiện trong các năm tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục