Cải cách hành chính

Thí điểm liên thông công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất

SGGP
UBND TPHCM và UBND TP Hà Nội trong năm 2021 sẽ tổ chức thực hiện thí điểm liên thông khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế...

Theo dự thảo nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng vừa được Bộ Tư pháp công bố để xin ý kiến các đơn vị liên quan, các đối tượng chịu tác động, UBND TPHCM và UBND TP Hà Nội trong năm 2021 sẽ tổ chức thực hiện thí điểm liên thông khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Việc liên thông cũng sẽ giúp cho việc phát hiện, ngăn ngừa các giao dịch giả tạo, che đậy bản chất, hoạt động tín dụng đen. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác cũng được khuyến khích thực hiện thủ tục liên thông này.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục