Giao thông - Đô thị

Thí điểm đội quản lý trật tự đô thị thuộc UBND quận huyện

SGGP
Đề xuất này nhằm giúp công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP đi vào nề nếp, giảm thiểu các công trình vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức bộ máy của lực lượng thanh tra xây dựng hoạt động có hiệu quả...

Lực lượng trật tự đô thị đang làm nhiệm vụ

Lực lượng trật tự đô thị đang làm nhiệm vụ

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về việc thống nhất đề xuất của Sở Nội vụ liên quan đến việc thí điểm thành lập đội quản lý trật tự đô thị trên cơ sở sáp nhập các đội thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và đội quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị quận - huyện thuộc UBND quận - huyện quản lý. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong giao cho Văn phòng UBND TP hoàn chỉnh, tham mưu Tờ trình để UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ. 
Theo đề xuất của Sở Nội vụ, khi thí điểm sẽ chuyển 875 biên chế của đội thanh tra địa bàn 24 quận - huyện về đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận - huyện. Đề xuất này nhằm giúp công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP đi vào nề nếp, giảm thiểu các công trình vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức bộ máy của lực lượng thanh tra xây dựng hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Việc thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận - huyện được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận, bàn giao số lượng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của 24 đội thanh tra địa bàn quận - huyện (hiện đang thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP) và đội quản lý trật tự đô thị (hiện đang thuộc Phòng Quản lý đô thị quận - huyện).
Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Trọng Tuấn cho rằng một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn TPHCM đi vào nề nếp và trật tự hơn là kiện toàn lực lượng thanh tra xây dựng. Hiện, hầu hết giấy phép xây dựng đều do quận - huyện cấp nhưng địa phương lại không có lực lượng kiểm tra nên việc quản lý trật tự về xây dựng còn hạn chế, ngay cả khi TP đã ban hành quy chế phối hợp giữa thanh tra xây dựng với các địa phương.

MINH HUY

Tin cùng chuyên mục