Tin nóng trong ngày

Then là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam được UNESCO vinh danh

SGGPO
Di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vừa chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin cùng chuyên mục