Giáo dục hội nhập

Thêm một tạp chí khoa học của Việt Nam được SCOPUS chấp nhận

SGGP
Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science - VJCS) vừa được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS. Đây là tạp chí khoa học thứ 6 của Việt Nam được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu của SCOPUS, một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học.

VJCS là tạp chí khoa học của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hợp tác với Nhà xuất bản Springer từ năm 2013 và Nhà xuất bản World Scientific Publishing từ năm 2019. Để được liệt kê vào danh mục trên SCOPUS, các tạp chí được lựa chọn nghiêm ngặt về chất lượng và mức độ ảnh hưởng trong ngành; mức độ nhận biết của các nhà biên tập có uy tín…

VJCS là tạp chí lưu trữ, phục vụ cộng đồng nghiên cứu học thuật thông qua việc phát hành những ấn phẩm khoa học chất lượng cao trình bày các phương pháp, kỹ thuật, công cụ, thực hành và ứng dụng nghiên cứu.

Những bài báo chú trọng đến ứng dụng giải pháp và công nghệ khoa học máy tính để giải quyết các vấn đề quản lý, công nghiệp, cơ khí, quản trị và giáo dục; đánh giá giá trị các hệ thống và công cụ thông minh hiện tại, nhấn mạnh nghiên cứu so sánh và trải nghiệm của người sử dụng.

SCOPUS được xây dựng từ tháng 11-2004, thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Đây là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học. COPUS có chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản.

Nhiều tổ chức xếp hạng thế giới, ví dụ như Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO (http://scimagojr.com), Tổ chức xếp hạng đại học (QS World University Rankings, http://www.topuniversities.com)... sử dụng cơ sở dữ liệu từ nguồn SCOPUS trong đánh giá, xếp hạng đại học.

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục