Xã hội

Thêm chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư

SGGP
TPHCM vừa phê duyệt đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức. TPHCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư.

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận 11, TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận 11, TPHCM giải quyết hồ sơ cho người dân

Hàng trăm cán bộ dôi dư chờ giải quyết 

Quận Phú Nhuận là một trong những địa phương ở TPHCM có sắp xếp đơn vị hành chính. Cụ thể, theo bà Nguyễn Thục Hân, Trưởng Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận, quận giảm 2 phường do phải sáp nhập. Hiện nay, cán bộ, công chức đã sắp xếp ổn định, đảm bảo theo yêu cầu. Còn đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi phường có sắp xếp hiện còn dư 5 người.

Bà Nguyễn Thục Hân cho biết, với người hoạt động không chuyên trách không có nhu cầu tiếp tục công tác, quận giải quyết trợ cấp thôi việc và các chế độ chính sách theo quy định. Nếu có nhu cầu tiếp tục công tác thì quận sẽ giới thiệu qua phường khác. Đến cuối năm 2022, số người hoạt động không chuyên trách ở quận đảm bảo theo quy định, là 12 người/phường.

Theo UBND TPHCM, khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức, TPHCM đã sắp xếp tinh gọn, giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 10 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng số cán bộ, công chức dôi dư cần sắp xếp, bố trí là 830 người. Đến ngày 1-7, TPHCM đã hoàn tất việc sắp xếp, bố trí với tất cả cán bộ HĐND chuyên trách ở quận, phường cho 316 người.

Dù vậy, theo Sở Nội vụ TPHCM, việc giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp đang gặp nhiều khó khăn. Ngay khi TPHCM sắp xếp, bố trí cán bộ HĐND chuyên trách ở quận, phường thì cũng không có đủ các vị trí, chức danh chủ chốt tương xứng. Các địa phương phải bố trí công chức, chuyên viên, nhân viên (phải sắp xếp) sang các cơ quan thuộc quận. Điều này có nghĩa là không còn vị trí trống để bố trí các trường hợp không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Chính sách bổ sung khi cần thiết

Theo Sở Nội vụ TPHCM, những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn tại TPHCM có cường độ làm việc và đảm nhiệm khối lượng công việc không khác biệt so với cán bộ, công chức chuyên trách. Do đó, TPHCM vận dụng chế độ tinh giản biên chế, hỗ trợ thêm chế độ trợ cấp một lần với các trường hợp dôi dư. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định tinh thần và tạo điều kiện cho họ an tâm tìm công việc mới.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ việc do dôi dư, ngoài chế độ nghỉ việc theo quy định còn được hỗ trợ thêm, mỗi năm công tác bằng 1,5 tháng tiền lương theo trình độ chuyên môn tại thời điểm thôi việc. Ngoài ra, TPHCM cũng cụ thể hóa các phương án giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp, trong đó ban hành chính sách hỗ trợ bổ sung, bên cạnh chính sách chung của Trung ương.

UBND TPHCM khẳng định, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư sẽ căn cứ theo điều kiện thực tế và theo từng nhóm đối tượng để áp dụng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 68/2000 và Nghị định 161/2019 của Chính phủ, thì giải quyết tinh giản biên chế theo các quy định, chính sách hiện hành; còn giải quyết thôi việc và có chế độ thì theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Bộ luật Lao động và các nghị định của Chính phủ liên quan. 

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giải quyết thôi việc theo Bộ luật Lao động và Nghị định 145/2015 của Chính phủ và Nghị quyết 06/2020 của HĐND TPHCM. Các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn giải quyết các chế độ, chính sách nêu trên, UBND TPHCM sẽ tổng hợp xem xét, giải quyết. Trường hợp cần thiết sẽ tham mưu trình HĐND TPHCM ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ bổ sung.

Với những giải pháp nêu trên, TPHCM tính toán, đến ngày 31-12-2022, TPHCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách với các trường hợp dôi dư.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục