Xã hội

Thêm an ninh cơ sở không ảnh hưởng đến tinh giản biên chế

SGGP
Trước nhiều băn khoăn việc thêm khoảng 1,5 triệu người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sẽ làm phình bộ máy, ảnh hưởng đến tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Bộ Công an khẳng định, việc này không làm ảnh hưởng đến việc tinh giản biên chế mà còn góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy.

Bộ Công an cho biết thêm, người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không được hưởng phụ cấp mà chỉ hưởng mức bồi dưỡng hàng tháng do ngân sách địa phương bảo đảm. Do đó, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước và tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục