Việt Nam - Những điểm đến

Tháp Bà Ponagar - Những bí ẩn chưa có lời giải

SGGPO

Một công trình kiến trúc đền tháp vẫn còn hiện hữu sau hơn một nghìn năm.Trong đó, phương pháp chế tạo vật liệu và kỹ thuật xây dựng đền tháp vẫn còn bí ẩn đến ngày nay.

Trong quá trình hình thành và phát triển, người Chămpa xưa đã để lại nhiều di sản văn hóa trên dải đất miền Trung và Tây Nguyên. 

Tin cùng chuyên mục