Văn hóa - Giải trí

Tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển

SGGP
Ngày 25-4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị giao ban với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương quý 1. 

Hội nghị giao ban với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương quý 1. Ảnh: VOV

Hội nghị giao ban với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương quý 1. Ảnh: VOV

Về nhiệm vụ trong quý 2, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, tăng cường tiếng nói phản biện xã hội của các hội; tham gia tích cực cùng các bộ, ngành liên quan từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý cho văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển; đầu tư chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm cho hoạt động tuyên truyền, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. 

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục