Xã hội

Thanh tra TPHCM phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng trong năm 2019

SGGPO
Trong năm 2019, các đoàn thanh tra đã triển khai 326 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 12.467 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất.

Sáng 16-1, Thanh tra TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Kiến Quốc cho biết, trong năm 2019, các đoàn thanh tra đã triển khai 326 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 12.467 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 303 tỷ đồng và 1.443,5 m2 đất; kiến nghị xử lý hơn  14 tỷ đồng khác.

Cùng với đó, các đoàn thanh tra đã ban hành 12.651 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 10 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 339 tổ chức và 956 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 9 vụ và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ

Thanh tra TPHCM phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng trong năm 2019 ảnh 1 Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Kiến Quốc báo cáo kết quả công tác của ngành thanh tra TPHCM năm 2019 tại hội nghị

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành Thanh tra TP đã tiếp 8.153 lượt người dân, trong đó có 33 đoàn đông người, tiếp nhận và xử lý 8.226 đơn (đạt 100%).

Trong năm 2019, toàn ngành cũng đã tổ chức 43 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 53 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 13 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 11 tỷ đồng (hiện đã thu hồi gần 1,5 tỷ đồng); kiến nghị xử lý hơn 1,7 tỷ đồng khác; kiến nghị xử lý hành chính 13 tập thể và 26 cá nhân.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP còn triển khai và ban hành kết luận 1 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 54,2 tỷ đồng, kiến nghị và đã thu hồi đủ số tiền trên.  

Thanh tra TPHCM cũng đã phối hợp với sở-ngành, quận-huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền 22 cuộc về pháp luật phòng, chống tham nhũng cho 3.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó chú trọng lồng ghép tuyên truyền về vai trò, vị trí của Ban Thanh tra nhân dân trong công tác giám sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra TPHCM phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng trong năm 2019 ảnh 2 Các đại biểu tham dự hội nghị
Theo Phó Chánh Thanh tra TP, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của ngành thanh tra TPHCM cũng còn những tồn tại cần khắc phục như việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của một số thanh tra sở-ngành, quận-huyện thành phố đạt tỷ lệ chưa cao. Quá trình phối hợp cung cấp hồ sơ, phúc đáp ý kiến đối với các vấn đề liên quan quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được kịp thời, ảnh hưởng đến thời hạn tham mưu giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; có trường hợp tác động tiêu cực, công dân có đơn tố cáo về việc thiếu trách nhiệm, vi phạm thời hạn giải quyết.

Bên cạnh đó, các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, vẫn còn việc hình thành các đoàn đông người phức tạp, việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa đạt yêu cầu.

Trước những tồn tại đó, Thanh tra TP xác định nhiệm vụ năm 2020 là nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các đoàn thanh tra, nhất là các đoàn thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Song song đó, tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính cùng cấp thực hiện hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, xử lý kết luận thanh tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra, góp phần tích cực nâng cao hiệu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND TP đối với việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Bộ,  ngành Trung ương.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra TP sẽ tiếp tục tăng cường công tác tham mưu để phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần tích cực vào ổn định tình hình xã hội, phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn TP.

Thanh tra TP cũng nỗ lực giảm tỷ lệ đơn thư xử lý quá hạn và hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo quá hạn luật định so với năm 2019; nâng cao công tác phát hiện tham nhũng qua hoạt động đoàn thanh tra, đảm bảo xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tiêu cực.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định, góp phần hạn chế hiệu quả việc phát sinh hành vi vi phạm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra TP Đặng Minh Đạt mong muốn UBND TPHCM quan tâm, tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ triển khai sử dụng do Thanh tra Chính phủ xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu thống nhất về quản lý, xử lý việc trùng lặp đơn thư, đảm bảo đồng nhất, chính xác về số liệu tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa cơ quan Trung ương với TPHCM và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Đây cũng là cơ sở hiệu quả để thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu chung về khiếu nại, tố cáo của thành phố trong quá trình triển khai Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, một trong những nhiệm vụ của Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh".

Đối với quá trình chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Chánh Thanh tra TP đề nghị UBND TP giao thời gian hợp lý để đảm bảo việc tham mưu đạt hiệu quả; đảm bảo xử lý, giải quyết các báo cáo kiến nghị của Thanh tra TP nhanh chóng, kịp thời.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục