Xã hội

Thanh tra kiến nghị CDC Sóc Trăng giao nộp hơn 350 triệu đồng

SGGPO

Thanh tra kiến nghị CDC tỉnh Sóc Trăng giao nộp 358,1 triệu đồng, số tiền mà nhà thầu liên quan đến Công ty CP Việt Á “hỗ trợ” cho bếp ăn của đơn vị.

Thanh tra kiến nghị CDC Sóc Trăng giao nộp hơn 350 triệu đồng ảnh 1 CDC tỉnh Sóc Trăng

Ngày 12-5, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng có thông báo kết luận thanh tra về việc xã hội hoá, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận thanh tra cho biết, từ năm 2020 - 2021, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 451 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm. Tổng giá trị các gói thầu là hơn 238,4 tỷ đồng.

Thông báo kết luận thanh tra cho biết, tổng giá trị đối với các gói thầu liên quan đến Công ty CP Việt Á là hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, Sở Y tế tỉnh mua hơn 11,3 tỷ đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sóc Trăng (CDC Sóc Trăng) mua hơn 19 tỷ đồng.

Việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm này thông qua Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất. Công ty này là đơn vị liên doanh hoặc mua thiết bị, vật tư y tế… của Công ty CP Việt Á.

Ngoài ra, một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng còn mượn thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm của các doanh nghiệp ngoài địa bàn tỉnh với tổng giá trị thời điểm mượn là hơn 142 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua sắm thiết bị, hoá chất, vật tư tiêu hao, Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất đã hỗ trợ 385 triệu đồng cho bếp ăn của CDC Sóc Trăng. Việc hỗ trợ này không được thực hiện bằng văn bản, giao tiền mặt giữa 2 bên và không xin ý kiến cấp trên.

Đối với số tiền hỗ trợ 385,1 triệu đồng, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi và nộp vào kho bạc nhà nước.

TUẤN QUANG

Tin cùng chuyên mục