Xã hội

Thanh tra Công ty CP Cấp thoát nước Đồng Nai

SGGP
Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Theo đó, đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về việc mua bán, duy tu, sửa chữa, đầu tư xây dựng và tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ tại Công ty CP Cấp thoát nước Đồng Nai để làm rõ nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai. 

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, yêu cầu đoàn thanh tra khẩn trương thực hiện, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của ngành và trách nhiệm của thành viên trong đoàn.

Công ty CP Cấp thoát nước Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp, chuẩn bị và cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời, cử nhân sự phối hợp làm việc với đoàn thanh tra, bố trí địa điểm làm việc để đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

HOÀNG PHÚ

Tin cùng chuyên mục