Xã hội

Thanh tra công tác quản lý thu, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, công tác quản lý thu, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.

Thanh tra công tác quản lý thu, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ảnh 1 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh tại buổi công bố quyết định thanh tra Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, thanh tra viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội (Vụ III, Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 31-12-2020; khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 75 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Giám sát đoàn thanh tra là ông Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

GIA KHÁNH

Tin cùng chuyên mục