Sáng tác

Thành phố này…

SGGP

Thành phố này…

Thành phố này chẳng của riêng ai
Từ Ải Nam Quan tới Cà Mau đất Mũi
Đã có mặt nơi đây
Từ thuở đầu cha ông mở cõi…
Thành phố này chẳng của riêng ai
Người các tỉnh thành cả nước
Đều góp mặt nơi này
Thành phố thành tình yêu tất cả
Thành phố mở lòng sẻ chia bao dung
Những ai chung lòng làm nên thành phố
Bằng tình yêu đích thực của mình
Bởi “chót lưỡi đầu môi” xảo trá
Nơi đây chẳng có chốn dung thân
Sớm muộn cũng thành thải loại…
Thành phố giờ đây gồng mình trong dịch hại
Cả nước đang cùng thành phố chung tay
Nỗi đau thành nỗi lo cả nước
Thành phố này chẳng của riêng ai…

LÊ ĐIỆP

Tin cùng chuyên mục