Xã hội

Thành phố Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại II

SGGPO

Đến nay, TP Hà Tĩnh có 16 đơn vị hành chính trực thuộc. Tổng diện tích tự nhiên toàn TP Hà Tĩnh là 56,55km² (trong đó: nội thành 24,97km², ngoại thành 31,58km²).

Một góc trung tâm Thành phố Hà Tĩnh

Một góc trung tâm Thành phố Hà Tĩnh

Chiều 13-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 175/QĐ-TTg về việc công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

TP Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, là đầu mối giao thông của tỉnh Hà Tĩnh và liên tỉnh, có sự liên quan đến phát triển vùng trong tỉnh, là trung tâm kết nối với các đô thị và địa phương trong tỉnh, khu vực và cả nước.

Đến nay, TP Hà Tĩnh có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: 10 phường (Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Hà Huy Tập, Tân Giang, Đại Nài, Văn Yên, Thạch Quý, Thạch Linh) và 6 xã (Thạch Trung, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Bình).

Tổng diện tích tự nhiên toàn TP Hà Tĩnh là 56,55km² (trong đó: nội thành 24,97km², ngoại thành 31,58km²).

Theo số liệu cập nhật đến ngày 31-12-2017, TP Hà Tĩnh có 28.658 hộ dân với 202.062 nhân khẩu.

Sau hơn 11 năm được nâng lên đô thị loại III, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các sở ngành cấp tỉnh, TP Hà Tĩnh huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đến nay: kinh tế TP Hà Tĩnh phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới; văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; hệ thống chính trị được củng cố, giữ vững ổn định chính trị, tinh thần đoàn kết được phát huy; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện…

Việc công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II hoàn toàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, vừa đáp ứng với nguyện vọng của nhân dân thành phố Hà Tĩnh, đồng thời là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, kích thích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng cũng như toàn tỉnh nói chung.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục