Xã hội

Thành lập Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Làng Trường Lưu

SGGP
Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết huyện vừa quyết định thành lập Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Làng Trường Lưu. 

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Làng Trường Lưu được đặt tại trụ sở của UBND xã Trường Lộc cũ

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Làng Trường Lưu được đặt tại trụ sở của UBND xã Trường Lộc cũ

Trung tâm sẽ quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất và toàn bộ diện tích đất hiện có; sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa Trường Lưu, cả vật thể và phi vật thể; tiến tới lập quy hoạch tổng thể Làng văn hóa Trường Lưu…

Làng văn hóa Trường Lưu thuộc xã Trường Lộc cũ (nay là xã Kim Song Trường), có bề dày trầm tích văn hóa hàng trăm năm. Làng hiện có 11 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia. 

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục