Chương trình bình ổn thị trường

Thành lập hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

SGGP
Với mô hình mới trong hợp tác kinh tế nông nghiệp, HTX Dịch vụ 4.0 sẽ triển khai mô hình hợp tác giữa nhà công nghệ với nhà nông để thuận tiện, minh bạch, giải pháp hữu hiệu của vùng nông nghiệp biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ sáng kiến Diễn đàn 2030 của Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng nông sản vì một nền nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” có 14 công ty với sự hỗ trợ của 18 chuyên gia hàng đầu của ngành nông nghiệp đã thành lập HTX Dịch vụ 4.0 nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với mô hình mới trong hợp tác kinh tế nông nghiệp, HTX Dịch vụ 4.0 sẽ triển khai mô hình hợp tác giữa nhà công nghệ với nhà nông để thuận tiện, minh bạch, giải pháp hữu hiệu của vùng nông nghiệp biến đổi khí hậu. Từ đó, nông dân mạnh dạn mở rộng mô hình công nghệ để chống biến đổi khí hậu và tạo công việc làm bền vững. Bên cạnh đó, HTX tạo điều kiện thuận lợi chứng nhận chuỗi cung ứng để xuất khẩu dễ dàng như chia sẻ lợi ích kinh tế, nguồn lực và hạ tầng chung; hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc; thiết bị máy móc, hệ thống giám sát trang trại; xử lý nước và nước thải…

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục