Giao thông - Đô thị

Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh các tuyến Metro

SGGPO
Chiều 22-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TP thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên và dự án số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Theo đó, thành viên Hội đồng đại diện cho các Sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm chính về nội dung thẩm định thuộc chuyên ngành, lĩnh vực do đơn vị mình quản lý. Cụ thể, Sở GTVT có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành giao thông vận tải và các vấn đề khác có liên quan. Tổng hợp chung về kết quả thẩm định dự án đầu tư; đại diện Hội đồng thẩm định, tổng hợp, báo cáo, trình UBND TP, chịu trách nhiệm chính bảo đảm tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định về tính pháp lý triển khai dự án; sự cần thiết đầu tư và quy mô đầu tư; các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án bao gồm các thủ tục đầu tư, nguồn vốn của dự án theo quy định hiện hành; các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án điều chỉnh bao gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và khả năng huy động vốn theo tiến độ. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư để tham mưu UBND TP trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án theo quy định hiện hành và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Tài chính có ý kiến thẩm định các yếu tố đầu vào của dự án như nguồn vốn; các chỉ tiêu tài chính; điều kiện được vay lại của thành phố; khả năng hoàn trả vốn vay và các vấn đề khác có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư tham mưu UBND TP trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án theo quy định hiện hành và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật; về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân liên quan hồ sơ dự án; việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng; chi phí dự phòng, tổng mức đầu tư và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến thẩm định về các nội dung chuyên ngành thông tin, tín hiệu, viễn thông và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Công Thương có ý kiến thẩm định đối với công trình đường dây tải điện, trạm biến áp, các công trình công nghiệp chuyên ngành liên quan dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Khoa học Công nghệ có ý kiến thẩm định về cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30-3-2016 quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến thẩm định về sự phù hợp của dự án với quy hoạch được duyệt, sự phù hợp của thiết kế cơ sở về vị trí, quy mô xây dựng, lộ giới quy hoạch đã được công bố, về thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan, vấn đề đảm bảo mỹ quan đô thị dọc tuyến và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm định về hệ thống mốc đo đạc, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, các giải pháp bảo vệ môi trường của Dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định các vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật, quy định của các nhà tài trợ trong quá trình thực hiện Dự án và các vấn đề khác có liên quan.

UBND các quận có ý kiến thẩm định đối với các nội dung của Dự án về các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý của địa phương; đặt biệt là các vấn đề về sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, an ninh trật tự và tác động môi trường đến địa phương, vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác có liên thuộc thẩm quyền của địa phương.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến Dự án trong quá trình thẩm định; kịp thời đề xuất UBND TP và các sở ngành những biện pháp để kiểm soát tiến độ, hiệu quả và chất lượng các dự án theo đúng quy định pháp luật và theo hướng dẫn của các nhà tài trợ.

Hội đồng Thẩm định được mời đại diện một số tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thẩm định, dự họp trong quá trình thực hiện thẩm định dự án.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quyết định thành lập Tổ giúp việc (gồm Sở GTVT và các sở ngành đơn vị cần thiết liên quan) để giúp Hội đồng Thầm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc công tác thẩm định, Hội đồng Thẩm định có báo cáo kết quả thẩm định dự án theo đúng quy định. Hội đồng Thẩm định được phép yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn dự án và các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến dự án trong quá trình thẩm định.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc GTVT làm Phó Chủ tịch thường trực.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục