An toàn - Tiết kiệm điện

Thành lập Công ty Điện lực TP Thủ Đức

Tổng Công ty Điện lực TPHCM vừa công bố quyết định thành lập Công ty Điện lực TP Thủ Đức (TPHCM) trên cơ sở sáp nhập Công ty Điện lực Thủ Đức và Công ty Điện lực Thủ Thiêm.

Theo đó, sau khi đi vào hoạt động, Công ty Điện lực TP Thủ Đức là đầu mối duy nhất thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn; chăm sóc và phát triển khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM). Công ty Điện lực TP Thủ Đức có nghĩa vụ kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích và tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền tài sản, lao động; chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của 2 Công ty Điện lực Thủ Đức và Công ty Điện lực Thủ Thiêm.

Việc thành lập Công ty Điện lực TP Thủ Đức nhằm thực hiện sắp xếp lại các chi nhánh nhằm đảm bảo phân phối điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và đồng hành cùng quá trình phát triển của TP Thủ Đức, thống nhất một đầu mối phối hợp với chính quyền tại địa phương, giải quyết dịch vụ khách hàng trên địa bàn TP Thủ Đức.

MINH CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục