Môi trường

Thanh Hóa: 134/135 mẫu nước giếng dọc sông Mã không đạt chuẩn

SGGP
Ngày 24-6, thông tin từ UBND huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, theo kết quả xét nghiệm mẫu nước giếng dọc sông Mã trên địa bàn huyện, có 134/135 mẫu không đạt chuẩn.

Tin liên quan

Cụ thể, Trung tâm Nước sinh hoạt - Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa (thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa) đã lấy 135 mẫu nước giếng tại 9 xã, 1 thị trấn dọc sông Mã thuộc địa bàn huyện Bá Thước để phân tích, xét nghiệm. Kết quả cho thấy, 70/70 mẫu nước giếng đào và 64/65 mẫu nước giếng khoan không đạt QCVN 02:2009/BYT.

Qua phân tích, xét nghiệm 135 mẫu nước, nhìn chung nhóm chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, độ đục, mùi vị) cho kết quả đa số mẫu nước trong, không có mùi vị, một số ít mẫu có độ đục và độ màu vượt giới hạn cho phép.

Đối với nhóm chỉ tiêu hóa học (PH, Pecmanganat, sắt tổng hợp, Amoni, Asen), một số mẫu có chỉ số PH thấp hơn giới hạn cho phép, 1 mẫu có chỉ tiêu sắt cao hơn giới hạn cho phép, 2 mẫu xuất hiện Asen nhưng chưa vượt ngưỡng cho phép.

Đáng chú ý, trong nhóm chỉ tiêu vi sinh (Coliform, E.coli), có tới 134/135 mẫu nước có chỉ tiêu Coliform vượt giới hạn cho phép rất nhiều lần, 51/135 mẫu có chỉ tiêu E.coli vượt giới hạn cho phép. 

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 13-3 đến 12-4, trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Theo thống kê, có hơn 15,5 tấn cá nuôi lồng và khoảng 480kg cá tự nhiên bị chết, 159 hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục