Y tế - Sức khỏe

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

SGGP
Ngày 18-4, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. 

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5 nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông các vấn đề liên quan đến ATTP; tăng cường quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Bên cạnh đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Trong tháng hành động, các cơ quan chức năng cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP nông lâm thủy sản; kiểm tra, giám sát về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP...

THÀNH AN

Tin cùng chuyên mục