Chính trị

Tham nhũng, tiêu cực đang được kiềm chế, ngăn chặn

SGGP
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 (diễn ra ngày 12-12-2020) đã thống nhất đánh giá: ...tham nhũng đang “từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm”, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào tháng 8-2021. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào tháng 8-2021. Ảnh: TTXVN

Theo kế hoạch, Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022 sẽ diễn ra vào ngày 30-6, với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC. Đây là hội nghị quan trọng, nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác PCTNTC trong 10 năm qua và sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về PCTNTC thời gian tới.

10 năm, hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5-2012) đã thông qua chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác PCTN trên phạm vi cả nước. Ngày 1-2-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và 3 ngày sau đó, Ban Chỉ đạo gồm 16 thành viên do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban đã ra mắt và họp phiên thứ nhất. 

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 (diễn ra ngày 12-12-2020) đã thống nhất đánh giá: Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo, công tác PCTN đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang “từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm”, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Theo thống kê của Ban Nội chính Trung ương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC), 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang…

Trao đổi với báo chí, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết, thời gian qua, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Số địa phương không phát hiện, khởi tố vụ án tham nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần. Riêng năm 2021, tất cả các địa phương đã khởi tố các vụ án mới về tham nhũng. Một số địa phương phát hiện, khởi tố vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên... Đồng thời, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và PCTNTC; Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định, quyết định; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về quản lý kinh tế - xã hội, PCTNTC, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả hơn.

Hướng đến giai đoạn mới

 Nói về chặng đường 10 năm qua, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, cho rằng, nguyên nhân cơ bản của những kết quả đã làm được là sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp, thường xuyên là sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là sự gương mẫu, “nói đi đôi với làm” của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành; là sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan chức năng PCTNTC, mà trước hết là kiểm tra Đảng, nội chính, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương. Kết quả này có được là sự kế thừa, tiếp nối của cuộc đấu tranh PCTNTC kiên trì, bền bỉ của nhiều nhiệm kỳ trước đây.

Ngày 16-9-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 32-QĐ/TW bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC để chỉ đạo cả công tác phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống tiêu cực. Qua đó, các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được củng cố, kiện toàn, phối hợp ngày càng chặt chẽ, kịp thời, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Bí thư đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Hiện các tỉnh ủy, thành ủy đang khẩn trương thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở. Tính đến ngày 27-6, đã có 34 tỉnh, thành phố có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Học cho rằng, công tác đấu tranh PCTNTC phải đồng bộ, quyết liệt, kết hợp thông suốt giữa Trung ương và địa phương. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là để lãnh đạo, chỉ đạo một cách trực tiếp, toàn diện công tác đấu tranh chống “giặc nội xâm” ở địa phương. Thời gian qua, các địa phương đã có sự chuyển biến rất tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng, đã chủ động phát hiện, xử lý một cách mạnh mẽ, quyết liệt…

Trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội ngày 23-6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác PCTNTC phải làm một cách kiên trì, nhân văn, có lý, có tình, bài bản và thuyết phục. Quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ từ xử lý về mặt Đảng, đến xử lý hành chính và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Các bước thực hiện đều được cân nhắc một cách dân chủ, công bằng, công khai theo nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật, để người vi phạm cũng nhận ra sai sót, khuyết điểm. Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là bài học răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo để những người khác không vi phạm. Theo đồng chí Tổng Bí thư, sau hội nghị tổng kết 10 năm, công tác đấu tranh PCTNTC sẽ hướng đến giai đoạn mới, tiến bộ hơn để cán bộ “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”, “không cần tham nhũng” và “không muốn tham nhũng”! 

GS HOÀNG CHÍ BẢO, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương: Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTNTC và công cuộc đấu tranh PCTNTC hiện nay một lần nữa thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng. Chúng ta đã có Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban và đã hành động rất quyết liệt. Quyết tâm chống tham nhũng thời gian qua là một nỗ lực rất lớn của Đảng để lấy lại niềm tin của nhân dân. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ là một tài sản vô giá, thiêng liêng, không thể để mất. Chống được tham nhũng, chúng ta sẽ tăng cường được sức mạnh trong sạch của Đảng và nhất là có sự ủng hộ bền vững của nhân dân.

 

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục