Infographic / Longform

"Chợ quê ngày hội" hài hoà, thân thiện môi trường để tạo nét riêng yên bình so với nhiều nơi khác ​

"Chợ quê ngày hội" hài hoà, thân thiện môi trường để tạo nét riêng yên bình so với nhiều nơi khác ​

Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 1
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 2
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 3
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 4
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 5
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 6
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 7
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 8
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 9
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 10
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 11
Thấm đượm hồn Việt giữa Chợ quê ngày hội ảnh 12

VĂN THẮNG - Trình bày: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục