Giáo dục

Thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2089/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các ủy viên hội đồng, gồm đại diện các bộ: LĐTB-XH, KH-ĐT, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, TN-MT, Y tế, VH-TT-DL, Tư pháp, GD-ĐT, Công thương, NN-PTNT. Trong đó, Bộ LĐTB-XH là cơ quan thường trực của hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

THANH MINH

Tin cùng chuyên mục