Phát triển bền vững

Tây Ninh: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 66,61%

SGGP
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công xếp thứ 5/64 tỉnh, thành trên cả nước. 

Cụ thể, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công gần 2.400 tỷ đồng, đạt 66,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 57,21% kế hoạch HĐND tỉnh giao (tăng 7% so với cùng kỳ). Ước giải ngân đến hết quý 3 là hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 73,08% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 62,76% kế hoạch HĐND tỉnh giao. 

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục xác định nhiệm vụ điều hành giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với việc triển khai các gói phục hồi kinh tế góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Đồng thời chỉ đạo, kinh phí chi trả công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhất định không để thiếu, không để chậm và các đơn vị, địa phương chủ động xác định nguồn kinh phí phục vụ cho công tác này.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục