Nông nghiệp

Tây Ninh triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

SGGPO
Ngày 18-10, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2021- 2025.

 Tây Ninh triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tây Ninh triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo đó, tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2025, bình quân giá trị sản xuất đất trồng trọt đạt 115 triệu đồng/ha; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 100% xã đạt chuẩn; 37 xã đạt chuẩn nâng cao, 12 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,4%, cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản trong tổng sản phẩm của tỉnh đạt 72%, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 40%.

Đáng chú ý, ngành nông nghiệp Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển chăn nuôi heo cao sản theo hướng trang trại công nghiệp, an toàn sinh học với đàn heo lên 550.000 con, đàn bò 125.500 con, đàn gia cầm đạt 11 triệu con... Kinh phí thực hiện kế hoạch tái cơ cầu ngành nông nghiệp 1.234 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 878,3 tỷ đồng và chi thường xuyên thực hiện các sự nghiệp kinh tế 355,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Sở NN-PTNT và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch khi cần thiết.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục