Cải cách hành chính

Tây Ninh triển khai giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đang triển khai kế hoạch nâng số lượng hồ sơ cá nhân, tổ chức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn.

 

Tây Ninh đang triển khai giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, giảm tiêu cực phiền hà, chi phí của người dân, doanh nghiệp.

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tây Ninh đã tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 1.077/1.822 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 59,11%) và tiếp nhận, giải quyết 130.679 hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 4, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.  

Tây Ninh triển khai giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4   ảnh 1 Người dân đến Trung tâm hành chính công Tây Ninh nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

Để nâng số lượng hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu cơ quan chức năng xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị khi thực hiện, đảm bảo chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị liên quan triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiệu quả và  tiết kiệm, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ, TTHC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Trước đó vào tháng 7- 2020, Bộ TT-TT và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (Bộ TTTT hỗ trợ triển khai 100% TTHC trực tuyến mức độ 4). Sau khi hợp tác, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất giải pháp để nâng cao việc giải quyết thủ tục hành chính và hoàn thành 100% dịch vụ công mức độ 4.

HOÀNG BẮC

Tin cùng chuyên mục